Ceník

Platný od 01.02.2016

Platba se skládá:

Pobyt
210 Kč/den/lůžko

Zahrnuje ubytování včetně spotřeby energií, vody, běžnou údržbu pokoje, výměnu ložního prádla. Nabízíme 1 – 2lůžkové pokoje. Možnost vybavení vlastním nábytkem a elektrospotřebiči.

Strava
170 Kč/den

Zahrnuje stravu 5x denně. Nabízíme také dietní stravu.

Péče

Péče je poskytována ve výši přiznaného Příspěvku na péči. Období do přiznání Příspěvku na péči se hradí zálohově. Na konci měsíce je předloženo vyúčtování péče, dle platného ceníku (níže soubor ke stažení), po minutových úkonech.

Každému obyvateli Domova musí být ponecháno 15 % z důchodu pro vlastní použití – tzv. kapesné. Pokud Váš důchod nedostačuje na úhradu, je potřeba sjednat při nástupu dodatek o doplácení (např. rodinným příslušníkem či osobou blízkou).

Podmínkou žádosti k pobytu je vyřízený Příspěvek na péči nebo min. podaná žádost Příspěvku na péči (hrazen ze státního rozpočtu, žádá se na ÚP v místě bydliště, sociální oddělení).