Ceník

CENÍK platný od 01.01.2020

Platba se skládá:

Pobyt
210 Kč/den/lůžko

Zahrnuje ubytování včetně spotřeby energií, vody, běžnou údržbu pokoje, výměnu ložního prádla. Nabízíme dvoulůžkové pokoje.
Sponzorský dar: hradí osoba blízká ve výši 75 Kč / den v případě pobytu na dvoulůžkovém pokoji. Jedná se o příspěvek na elektřinu a ekoodpad. Nejsme příjemci dotačních titulů.

Strava
170 Kč/den

Zahrnuje stravu 5x denně. Jídelníček je tvořen s ohledem na zdravotní stav našich klientů. Samozřejmostí je také příprava mletých jídel a diabetických pokrmů.

Péče

Péče je poskytována ve výši přiznaného Příspěvku na péči. Příspěvek na péči nelze použít na úhradu za pobyt klienta ani na sponzorský dar. Příspěvek na péči náleží přímo poskytovateli sociálních služeb.

Každému obyvateli Domova musí být ponecháno min. 15% z důchodu pro vlastní použití – tzv. kapesné. Pokud Váš důchod nedostačuje na úhradu, je potřeba sjednat při nástupu dodatek o doplacení (např. rodinným příslušníkem či osobou blízkou).

Podmínkou žádosti k pobytu je vyřízený Příspěvek na péči nebo minimálně podaná žádost Příspěvku na péči (hrazen ze státního rozpočtu, žádá se na ÚP v místě bydliště, sociální oddělení).

Fakultativní služby

Hradí klient nebo osoba blízká dle ceníku fakultativních služeb a jejich využití – ceník služeb ke stažení zde.