Úvodní slovo od 1. 2. 2016 nově otevřeno!

Domov pro seniory Laudon je pobytové zařízení, kde se poskytují pobytové služby dle § 49 o sociálních službách osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Na poskytované sociální služby může podat zájemce žádost (viz Formuláře). Vyplněný formulář odeslat na adresu DS Laudon, Albrechtice u Lanškrouna 130, PSČ 563 01 nebo email info@andela.cz.

Novoroční pohoda

1. adventní výzdoba 2018

Odpoledne na Laudonu

Stáhněte si Laudonek č. 6!

Poslání domova

Posláním domova pro seniory je poskytovat komplex pobytových sociálních služeb osobám, které vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou dlouhodobě zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí.

Podporujeme soběstačnost, pomáháme zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, při obnovení či upevnění kontaktu s rodinou a poskytujeme základní sociální poradenství.

Usilujeme o důstojné a aktivní prožití života ve stáří, nabízíme maximální podporu v tomto období života.

Služby poskytujeme celoročně dle individuálních potřeb na základě vzájemné dohody s uživateli služeb.

Aktuality

Projekt: DAROVANÉ PŘÁNÍ

Nabízíme všem zájemcům partnerství v projektu „DAROVANÉ PŘÁNÍ“ Tento projekt je založen na vyplnění, darování, přání našich seniorů. Nejedná se o drahé materiální dary, ale o přání, která našim seniorům udělají radost a sami si již netroufají je realizovat (např. setkání s někým, koho dlouho neviděli; výlet do rodného kraje; návštěva místa, kde strávili příjemné chvíle; prohlídka školy, kde studovali…atd.). Podrobné informace o projektu budou dostupné na nástěnkách v Domově Laudon. Projekt je založen na spolupráci se sponzory, kteří svůj sponzorský dar pojmou trochu netradičně.

CÍLOVÁ SKUPINA (komu je služba určena)

Služby poskytujeme klientům, kteří dosáhli věkové hranice 55ti let a vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou dlouhodobě zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí (ani za pomoci ostatních dostupných sociálních služeb), včetně občanů, kteří potřebují trvalou péči na ošetřovatelských odděleních

Negativní vymezení cílové skupiny (komu nemůžeme službu poskytnout):

Video